DE RECHTVAARDIGEN (2007)

Rhetorica speelt ‘De Rechtvaardigen’ van Albert Camus.

Revolutie?

Ja absoluut!
Maar tot welke prijs?

Een groep terroristen bereidt zich voor op een moordaanslag. Door de onderlinge verschillen lopen de spanningen hoog open wordt de loyaliteit zwaar op proef gesteld.


In 1905 pleegde een groep sociaal revolutionairen een terroristische aanslag op de Russische Grootvorst Sergei. Deze politieke moord vormt het onderwerp van ‘De Rechtvaardigen’. Een thema dat op elke periode in de geschiedenis van toepassing is; Altijd is er wel ergens onderdrukking en altijd is er wel een groep mensen die daar met passie, overtuiging en geweld tegen strijdt.
Het getiranniseerde volk dient bevrijd te worden, maar hoe ver mag je gaan om je idealen te verwezenlijken? Kun je moorden uit liefde?

‘De rechtvaardigen’ laat een menselijk gezicht achter een onmenselijke actie zien.

 

Welkom……..

Toneelgroep Rhetorica speelt vanavond “De Rechtvaardigen”van Albert Camus, een klassieker uit de Franse literatuurgeschiedenis. Het stuk vertelt over de gebeurtenissen voor en na een aanslag die een groep sociaal revolutionairen pleegden op Grootvorst Sergei in Rusland in 1905.

Het stuk is gebaseerd op ware gebeurtenissen; al voegde Camus daar zijn eigen waarheid aan toe. Camus schreef bij de première in 1949:

Hoe uitzonderlijk sommige toestanden in dit toneelstuk inderdaad ook mogen lijken, toch zijn ze historisch. Dat wil niet zeggen - men zal 't trouwens wel merken - dat De
Rechtvaardigen een historisch drama is. Maar alle personages hebben werkelijk bestaan en hebben zich gedragen, zoals ik aangeef. Ik heb er alleen naar gestreefd, wat al waar was, waarschijnlijk te maken. Ik heb voor de held van De Rechtvaardigen, Ivan “Yanek” Kaliayev, zelfs de naam aangehouden, die hij in werkelijkheid droeg. Ik heb dat niet gedaan uit gebrek aan verbeelding, maar uit respect en bewondering voor mannen en vrouwen, die bij de meest meedogenloze taak nooit konden vergeten, dat zij een hart bezaten.

De Rechtvaardigen laat ons een menselijk gezicht zien achter een onmenselijke daad. In de huidige tijd, met 11 september en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh op ons netvlies, zijn onze denkbeelden over terreur veranderd. Toch ziet u vanavond personages van vlees en bloed, vechtend voor hun idealen. Hoever mag en moet je gaan om deze idealen te verwezenlijken?

Ik wens u een prettige voorstelling.
Jacco Plooijer
voorzitter Rhetorica

 

De Rechtvaardigen

Tekst:                                      Albert Camus
Regie en bewerking:               Eva Bauknecht

Rolverdeling (in volgorde van opkomst)

Dora:                                       Plonneke Leguijt
Boris:                                       Rick Wouters
Stephan:                                  Daphne Keune
Alex:                                        Bob Leguijt
Yanek:                                     Jacco Plooijer
Cipier:                                      Hans Kok
Foka:                                       Ron van de Ven
Skouratov:                               Diana Hulskamp
Grootvoristin:                           Loes Leguijt

De voorstelling duurt ongeveer 130 minuten inclusief pauze. Pauze na het derde bedrijf.

Wilt u uw mobiele telefoon uitschakelen?


Recenties:

Knap, maar afstandelijk

Iemand doden 'voor de goede zaak'. Hoe deugdelijk de motieven ook zijn, voor ons, welvaartskinderen, is het iets onvoorstelbaars. Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk om begrip te hebben voor mensen die zoiets doen. En dat is nou net het probleem van de Rechtvaardigen.
Het stuk, gebaseerd op een gebeurtenis in Rusland, gaat over een groep revolutionairen die een aanslag voorbereidt en pleegt op de grootvorst. Hoewel overtuigd van hun gelijk hebben diverse leden van de groep twijfels. Ze zijn voortdurend bezig elkaar te overtuigen van de rechtvaardigheid van hun actie. Rhetorica maakte het haar publiek behoorlijk moeilijk met dit moralistische politieke stuk vol filosofische vraagstellingen uit 1950. Als toeschouwer word je ingevoerd in het gedachtegoed van de revolutionairen en deelgenoot gemaakt van hun geestelijke strijd. Met hen meeleven is moeilijk. Het zijn nagenoeg papieren figuren die constant statements afleggen. Alles wat ze zeggen is betekenisvol, iedere zin heeft een lading. Maak daar maar eens mensen van.
Alle revolutionairen hebben een stempel. De fanatieke, de standvastige, de gevoelige, de twijfelende. De spelers gaven hun personages moeiteloos de vereiste kleuring. De stortvloed van belangwekkende teksten, de nadrukkelijke mise-en-scène en het ontbreken van luchtige momenten voorkwam dat er medegevoel ontstond met het drama op het podium. Een knap gespeelde, maar afstandelijke voorstelling.

Saskia Nassenstein Noord Hollands Dagblad 15 maart 2007

De wethouder Cultuur van de Gemmente Zaantad Ronald Ootjers bezocht onze voorstelling in het Zaantheater. Hij schreef het volgende op zijn weblog:

Toneelgroep Rhetorica speelde gisteravond “De Rechtvaardigen “ van Albert Camus. Een historisch drama noemen ze het zelf. Ik waande me tijdens de voorstelling weer terug in de zeventiger jaren.
Niet dat de speelwijze daar aanleiding toe gaf, maar het was de tijd waarin ik op de VU mij verdiepte met anderen in de werken van Sartre en Camus. De voorstelling gaf trouwens ruimte voor een eigen invulling. Zeker doordat er van het spel een zekere rust uitging.

Het verstrikt zijn in je idealen of moet ik het anders zeggen, het onbereikbaar zijn voor anderen, kwam in het deel na de pauze treffend tot uitdrukking. Bij mij riep het de herinnering op aan de daden van de  Rote Armee Fraktion. Zo maar wat associaties. Een spel dat weer aan het denken zet en dat de moeite van het aanzien dubbel en dwars waard was.

Klik hier voor foto´s van "Rechtvaardigen" op flickr.